Kiadványok

Segédkönyvek a nyelvi közvetítésről

Klaudy Kinga – Robin Edina – Seidl-Péch Olívia (szerk.): Bevezetés a fordítás és a tolmácsolás kutatásmódszertanába II. – Speciális rész

A tanulmánygyűjtemény két kötetből áll, most a második kötetet tartja kézben az olvasó. Ez a kötet – a téma sokrétűségénél fogva sokkal nagyobb terjedelemben – tartalmazza a fordítás (ezen belül az audiovizuális fordítás) és a tolmácsolás kutatásában alkalmazható kutatási módszereket. A tanulmányok bemutatják az egyes témák kutatásának elkezdéséhez szükséges alapműveket, az adott tudományterületen eddig alkalmazott kutatási módszereket és a már publikált kutatási eredményeket, valamint kijelölik a jövőben elvégzendő kutatások lehetséges irányait.

Klaudy Kinga – Robin Edina – Seidl-Péch Olívia (szerk.): Bevezetés a fordítás és a tolmácsolás kutatásmódszertanába I. – Általános rész

Az ELTE BTK Fordítástudományi Doktori Programjának oktatói a húsz év alatt felhalmozott tapasztalataik alapján olyan módszertani tanulmánykötetet kívánnak a kezdő kutatók és doktoranduszok kezébe adni, amely segíti őket abban, hogyan kezdjenek hozzá egy empirikus kutatás elvégzéséhez vagy egy fordítástudományi disszertáció megírásához, részletesen tárgyalva, milyen módszertani szabályokat kell betartaniuk a fordítással és a tolmácsolással kapcsolatos kutatásokban.

Robin Edina  Seidl-Péch Olívia (szerk.) Fókuszban a fordított és a tolmácsolt szöveg: Korpuszalapú fordításkutatás Magyarországon

A jelen tanulmánykötet a magyar fordítástudomány berkeiben folyó korpuszalapú kutatásokba kíván bepillantást nyújtani elméleti kérdések tárgyalásával és empirikus kutatások bemutatásával. A könyv tanulmányai áttekintik a korpusznyelvészeti vizsgálatok fő elméleti és módszertani dilemmáit, rávilágítanak a feltárt normák és univerzális fordítási sajátosságok különbségeire, valamint érdekes ismeretekkel és eredményekkel gazdagítják a korpuszalapú fordításkutatás iránt érdeklődők tudását a fordítás és tolmácsolás során keletkezett szövegek általános nyelvi jellemzőiről és a nyelvi közvetítők stratégiáiról.